MR

De M.R. bestaat uit de volgende leden:

 

Bart Boersma (voorzitter/GMR lid)
Lidwina Hoekstra (secretaris)
Marjan Achtien (lid)
Geeske Bakker
Annet Zwerver 
Vronie Miedema

 

Verslagen van de MR-vergaderingen:

 

Over de werkwijze van de MR vindt U hier informatie