Visie van o.b.s. de Wjukslach

Wij vinden het belangrijk een breed aanbod aan te bieden, zodat ieder kind in zijn of haar talent kan excelleren. Daarbij hechten we waarde aan zelfreflectie en zelfontplooïng. Een ieder doet ertoe!

Kinderen leren van elkaar door communicatie. Door coöperatieve werkvormen in te zetten, willen wij het van en met elkaar leren bevorderen. Ook vinden we het van belang dat kinderen verschillende rollen (leider, volger, etc.) in een groep ervaren en ervaring opdoen in het hebben van verantwoordelijkheid.

Alle kinderen moeten kennis hebben van de basisvaardigheden m.b.t. rekenen, taal en lezen. Daarnaast willen we kinderen leren “leren”. Hiervoor zullen we kinderen uitdagen, waardoor er een beroep wordt gedaan op hun vermogen tot doorzetten, flexibel zijn in denken en het zelf stellen van doelen. We willen vaardigheden als probleemoplossend denken en creativiteit stimuleren.

Bewegen stimuleert tot leren en maakt de geest vrij. Wij willen als school aandacht te besteden aan leren door beweging. In de onderbouw zetten we in op spelend leren. 

We vinden het belangrijk dat kinderen in de huidige samenleving ICT geletterd raken. Daarbij vinden we dat we een zorgvuldige afweging moeten maken hoe we ICT willen inzetten. Het gebruik maken van ICT is geen doel, maar een middel. Er moet een balans zijn tussen de digitale wereld en de ‘echte wereld’.