ICT en techniek op de basisschool

ICT en techniek spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Basisschool De Wjukslach is nu al volop bezig met deze vakgebieden. “We moeten onze kinderen voorbereiden op de beroepen van de toekomst.”

Twee blonde koppies buigen zich in opperste concentratie over hun iPad. Ze kijken, klikken, kijken nog eens. Juf Annet zit er gehurkt naast en geeft aanwijzingen. Dan klinkt er ‘Yes!’ en gaan de armen de lucht in. De code is gekraakt! Wat een kick.

Noortje en Fleur zitten in groep 5 van obs De Wjukslach. Naast rekenen, taal en geschiedenis krijgen zij en hun schoolgenootjes sinds kort ook programmeerlessen. Programmeren, als in ‘computertaal schrijven’: computerprogramma’s maken dus. De meisjes zijn pas acht, maar volgens schooldirecteur Jan Nijboer kun je niet vroeg genoeg beginnen met dit relatief nieuwe vak. “Wie nu op school zit, komt tussen 2025 en 2030 op de arbeidsmarkt. Die zal er dan heel anders uitzien dan nu. Kunstmatige intelligentie – robotisering – heeft straks een belangrijke plek in de maatschappij. Er zal behoefte zijn aan mensen die daarmee kunnen werken.”

Level 16
In schooljaar 2015-2016 staat programmeren voor alle groepen van De Wjukslach vast op het lesrooster. Vanaf september voor groep 2 tot en met 8 en in het nieuwe jaar ook voor groep 1. De school heeft 15 iPads aangeschaft en hoopt dat aantal binnenkort naar 25 te kunnen uitbreiden. “De iPads zijn bedoeld ter ondersteuning bij taal en rekenen en voor programmeerles. We gebruiken hiervoor verschillende apps om de kinderen spelenderwijs en op hun eigen niveau in aanraking te brengen met de eerste beginselen van het programmeren. Ze moeten bijvoorbeeld codes kraken, en bedenken met welke stapjes ze iets van A naar B kunnen brengen. Op die manier leren ze om logisch en gestructureerd na te denken. Maar ook om probleemoplossend te werken: wat moet je veranderen als het niet lukt? Dat vraagt doorzettingsvermogen. Als ze erin slagen om zelf iets te creëren wat werkt, geeft dat zelfvertrouwen. Dat gevoel van ‘ik kan het’ is motiverend.”

Dankzij een subsidie van Bètapunt Noord kan de school binnenkort ook Mindstorm LEGO aanschaffen; daarmee kunnen kinderen zelf een robot bouwen en programmeren. De leerlingen zijn erg enthousiast over de programmeerlessen. “Ze kijken er echt naar uit. Sommige kinderen zijn opvallend goed en razendsnel. Eén van de leerlingen was in een halfuur al in level 16 van een bepaalde app. Onvoorstelbaar. Zulke kinderen zijn de programmeurs van de toekomst.”

Gebiologeerd
Naast ICT besteedt De Wjukslach veel aandacht aan techniek in de breedste zin van het woord. Op vrijdagmiddag (‘creatieve middag’) gaan de kinderen uit de bovenbouw aan de slag met soldeerbout, zaag en hamer, of doen ze proefjes en testjes. “Zo hebben enkele kinderen zelf een proefopstelling met gewichten gebouwd om te testen hoe sterk een elastiekje is. Want je weet het pas zeker als je het zelf uitprobeert.” Recent kreeg De Wjukslach bezoek van het Friesland College. Zij kwamen met techniekprojecten. Over magnetisme bijvoorbeeld. “Het was prachtig om de reacties van de kinderen te zien. Gebiologeerd en vol verbazing keken ze toe wat het effect van magneten is.”

Met een bijdrage uit het innovatiefonds van PRIMO-Opsterland heeft de school Techniek Torens aangeschaft, een concept met kant en klare technieklessen waarmee kleine groepjes kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Het aanbod is afgestemd op alle groepen en omvat modules over constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie en duurzame energie. Met deze methode, die De Wjukslach ook vanaf het komende schooljaar gaat gebruiken, kunnen de technieklessen in een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 worden aangeboden.

Weten hoe dingen werken is belangrijk, vindt Nijboer. “Er blijft altijd behoefte aan mensen die iets met hun handen kunnen maken. En ieder kind heeft andere capaciteiten. Sommigen kunnen minder goed leren, maar excelleren in techniek. Vaak komen andere kinderen aan zo’n leerling vragen hoe iets werkt en op die momenten zie je zo’n kind wel een meter groeien. ‘Meester, wat heb ik een mooie middag gehad’, zei een jongen laatst. Dat doet me iets. Zijn weekend was goed, maar het mijne ook.”

Voor het team van De Wjukslach is de groeiende aandacht voor ICT en techniek een uitdaging die ze met beide handen aanpakken. Nijboer: “Wij hebben enkele collega’s die op deze gebieden speciale vaardigheden hebben, maar uiteraard staat het hele team erachter. Zij zijn tenslotte degenen die het straks moeten doen. Scholen die zich ook meer met techniek en ICT willen bezighouden zijn overigens van harte welkom op onze school om eens te zien hoe de kinderen ermee bezig zijn. Digitalisering en techniek gaan een steeds grotere plaats innemen in het onderwijs. Dat moet je niet willen tegenhouden, want het geeft veel kansen en mogelijkheden om de leerlingen nog beter te helpen.”

(Tekst: Belinda Fallaux)

 

Bron: www.sa24.nl 27-05-2015